ptsl

Konferencja-warsztaty - "Użycie metod datowań radiowęglowych w badaniach obszaru środkowo-andyjskiego"

International Symposium – Absolute Chronology in the Central Andes

Simposio Internacional – Cronología absoluta en los Andes Centrales

26-28 September / 26-28 de Septiembre 2013

 

Centre of New Technologies Ochota – University of Warsaw

Centro de Nuevas Tecnologías Ochota – Universidad de Varsovia

(ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa, http://www.cent.uw.edu.pl/)

 

 

14

 

 

Honorary patronage / Patrocinio Honorífico

Alojzy Nowak – Vice-Rector for Research and International Relations, University of Warsaw

 

Organizing Committee / Comité Organizador

Ewa Bulska (President)

Mariusz Ziółkowski (President)

Janusz Wołoszyn (Secretary)

 

Scientific Committee / Comité Científico

Andrzej Buko

Marek Krąpiec

Adam Michczyński

Giuseppe Orefici

Oscar Paredes

Anna Pazdur

 

Supporting institutions / Con el auspicio de

Polish Society for Latin American Studies

Centre of New Technologies Ochota, University of Warsaw

Centre for Andean Studies (Cuzco), University of Warsaw

Department of Radioisotopes, Institute of Physics, Silesian University of Technology

Polish National Commission for UNESCO

National University of San Antonio Abad in Cuzco

 

15

 

Konferencja-warsztaty "Użycie metod datowań radiowęglowych w badaniach obszaru środkowo-andyjskiego: stan obecny i perspektywy" to wydarzenie naukowe, zorganizowane w Warszawie, w dniach 26 – 28 września 2013. Powodem do zorganizowania w Polsce konferencji-warsztatów na temat metody datowania radiowęglowego w badaniach obszaru środkowo-andyjskiego był m.in. fakt, iż to właśnie na UW i na Politechnice Śląskiej w Gliwicach powstała największa baza danych datowań C-14 dla trzech krajów obszaru andyjskiego: Peru, Boliwii i Ekwadoru. Baza ta zawiera ponad 3000 dat C14, została opublikowana w formie książkowej w roku 1994, a jej stale aktualizowana wersja dostępna jest w Internecie, na stronie:

http://www.maa.uw.edu.pl/pl/baza-c14.html

Drugim, wynikającym w prostej konsekwencji z pierwszego argumentem było to, że Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco (Peru), zwrócił się do polskich specjalistów związanych z projektem "Baza ANDES" o przeprowadzenie dla specjalistów peruwiańskich szkoleń i konferencji w zakresie datowania radiowęglowego. Pierwsza taka konferencja/warsztaty odbyła się w dniach 6 - 10 sierpnia 2012 w Cusco, z udziałem 38 uczestników ze strony peruwiańskiej oraz gości z Brazylii i Boliwii. Ustalono wówczas, iż kolejna podobnego typu konferencja odbędzie się w Polsce w 2013 roku, z udziałem trójki delegowanych przez stronę peruwiańską specjalistów.

Zainteresowanie Konferencją w skali międzynarodowej przekroczyło znacznie oczekiwania Organizatorów, stąd zamiast dwudniowej zrealizowano 3-dniową konferencję-warsztaty, w siedzibie Centrum Nowych Technologii UW (CENT 3) na Kampusie Ochota w Warszawie.

W części konferencyjnej wygłoszonych zostało 11 referatów przez badaczy z Polski, Peru, Szwajcarii, Japonii, Wielkiej Brytanii i Finlandii.

W części warsztatowej odbyła się prezentacja możliwości badawczych Centrum Nowych Technologii UW, zaś po zakończeniu tej części programu dla grupy 3 badaczy peruwiańskich zorganizowano szkolenie w zakresie praktycznego użytkowania urządzeń typu Qantulus oraz linii do produkcji benzenu w Zakładzie Zastosowań Radioizotopów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Dzięki życzliwości Laboratorium AMS UAM w Poznaniu udało się rozszerzyć ten program o szkolenie w zakresie podstaw zastosowań AMS dla potrzeb datowań radiowęglowych.

Konferencja-warsztaty "Użycie metod datowań radiowęglowych w badaniach obszaru środkowo-andyjskiego: stan obecny i perspektywy" była współfinansowana z funduszy MNiSW w ramach dotacji DUN dla PTSL, nr. umowy: 664/P-DUN/2013.

stopka