ptsl

Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenia Nowego Świata

http://www.indianie.eco.pl/pspi.htm

Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Indian jest ogólnopolską organizacją skupiającą ok. 50 osób zainteresowanych różnymi aspektami życia tubylczych mieszkańców obu Ameryk oraz ich związkami z naszym krajem i kontynentem. Siedzibą władz PSPI jest Warszawa, a swoją działalność prowadzi na terenie całego kraju i okazjonalnie za granicą. PSPI nie posiada biura i pracowników etatowych. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1990 roku, jego członkiem może zostać każdy kto trwale interesuje się tematyką indiańską.

Stowarzyszenie gromadzi i opracowuje informacje i materiały dotyczące historii i kultury tubylczych ludów Nowego Świata oraz zajmuje się ich popularyzacją. Członkowie PSPI organizują i wspierają różne formy moralnego i materialnego wsparcia dla rdzennych amerykanów, a także inicjują, koordynują i rozwijają współpracę z organizacjami i osobami, w kraju i za granicą, zainteresowanych problematyką indiańską.

Mieszkający w całym kraju członkowie PSPI starają się utrzymywać ze sobą kontakty korespondencyjne i osobiste, spotykając się w grupach lokalnych i tematycznych, na okolicznościowych imprezach (sesje popularno-naukowe i filmowe, prelekcje, wystawy, koncerty, festyny, obozy, wyścigi psich zaprzęgów, itp.) oraz na organizowanych od 1977 roku ogólnopolskich zlotach nieformalnego Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.

 

ul. Poselskiej 23/31
58-314 Wałbrzych
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa:
www.kondor.hm.pl

Członkowie Stowarzyszenia "Kondor" swoje zainteresowania kierują głównie ku społecznościom Ameryki Północnej. Oprócz szeroko pojętej działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej, Stowarzyszenie przykłada szczególny nacisk na pomoc prawną i medyczną dla przebywających w Polsce Indian. Pomaga także różnym zespołom muzycznym i tanecznym, wywodzącym się z kontynentu Amerykańskiego, w organizacji występów i imprez kulturalnych.

W latach 2001 i 2002 Stowarzyszenie "Kondor" prowadziło pierwszy w Polsce Skansen Indiański oraz zorganizowało m.in. koncerty peruwiańskiego zespołu Leyend i kanadyjskiego Eagle&Hawk. Przy Stowarzyszeniu działa Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca Indiańskiego ?Catawba?, który bierze udział w Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych i Teatrach Ulicznych.

 

ul. Grunwaldzka 269,
60-179 Poznań
tel.: (61) 868 95 05
fax: (61) 865 66 05
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podstawowymi celami Stowarzyszenia "Czysty Świat" jest rozwijanie, upowszechnianie i popularyzacja wiedzy i problematyki dotyczącej ochrony środowiska naturalnego. Stowarzyszenie wspiera także wszelkie inicjatywy mające za zadanie poprawę i ochronę środowiska naturalnego, kulturowego, w tym dziedzictwa archeologicznego. Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania z młodzieżą, pokazy przeźroczy, wystawy fotograficzne o tematyce ogólnoprzyrodniczej oraz akcje porządkowe na obszarach leśnych.

W lipcu 2005 roku Stowarzyszenie "Czysty Świat" przy współpracy z Instytutem Archeologii UMK w Toruniu, Dirección Nacional de Arqueología (jednostka boliwijskiego Wiceministerstwa Kultury), ONG "Eco-Amazonico" oraz Wydziałem Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu zorganizowało archeologiczną wyprawę badawczą do boliwijskiej Amazonii (Traktoriada Archeo 2005). Głównym celem ekspedycji była kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2004 na stanowisku Uaua-uno oraz badania przyrodnicze regionu. W badaniach uczestniczyli: Marcin Obałek (kierownik wyprawy), mgr Andrzej Karwowski i inż.Enrique Kaegui Vasquez.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Strona internetowa:http://www.ptmin.agh.edu.pl/

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne (PTMin.), z siedzibą Zarządu Głównego w Krakowie, rozpoczęło swoją działalność 17 kwietnia 1969 roku. Podstawowym celem Towarzystwa jest popieranie i popularyzacja nauk mineralogicznych wśród społeczeństwa. Towarzystwo organizuje posiedzenia naukowe, odczyty, kursy szkoleniowe i uczestniczy w pracach zmierzających do rozwoju nauk mineralogicznych na terenie kraju i za granicą. Począwszy od roku 1970 PTMin. wydaje czasopismo naukowe "Mineralogia Polonica" (w języku angielskim), a od 1991 seryjne wydawnictwo "Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne".

Członkowie Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego pod kierunkiem prof. Andrzeja Paulo prowadzą badania także na terenie Ameryki Południowej, głównie na terenie Peru.