Zrealizowane i realizowane projekty PTSL w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (finansowanie MNiSW) w latach 2011-2017

ROK 2011

Umowa nr 908/1 /P-DUN/2011:

 1. II Międzynarodowy Festiwal ,,Video Babel” Cuzco, Peru: festiwal i warsztaty multimedialne dla rozwoju audiowizualnych technik przekazu kulturowego
 2. Czasopismo naukowe PTSL: „Estudios Latinoamericanos”, tom 31/2011 (18 arkuszy wyd.)
 3. Monografia: Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Detras del silencio. La musica la cultura Nasca (15 arkuszy wyd.)
 4. Monografia:  Marcela Contreras, Urszula Żuławska (red.), Cooperativismo y desarrollo local – (15 arkuszy wyd.)
 5. Przyznanie nagrody im. Ignacego Domeyki dla najlepszej pracy lub artykułu

 

ROK 2012

Umowa nr  547/P-DUN/2012:

 1. Stworzenie archiwum stanowiska archeologicznego Maucallacta, Peru
 2. Stworzenie bazy danych archeologicznych z polskich badań wykopaliskowych w dolinach Huarmey i Culebras, Peru
 3. Międzynarodowe Sympozjum: „New perspectives on Huari Political Organization”
 4. Popularyzacja, podniesienie rangi, digitalizacja i zamieszczenie w Internecie archiwalnych numerów biuletynu „ANDES” – Boletín del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia: etap 1
 5. Wystawa fotograficzna: „Życie i praca Artura Poznańskiego (1873-1946)”
 6. Inne: Przyznanie nagrody im. Ignacego Domeyki dla najlepszej pracy lub artykułu

Umowa nr 1077/P-DUN/2012:

 1. Wystawa ,,10 lat polsko-peruwiańskich badań archeologicznych na północnym wybrzeżu Peru”

Umowa nr  547/1/P-DUN/2012:

 1. Projekt wydawniczy: Czasopismo naukowe PTSL: „Estudios Latinoamericanos”, tom 32/2012 (18 arkuszy wyd.)

 

ROK 2013

UMOWA Nr 664/1/P-DUN/2013:

 1. Konferencja-warsztaty: "Użycie metod datowań radiowęglowych w badaniach obszaru środkowo-andyjskiego: stan obecny i perspektywy"
 2. Wystawa: „10 lat polsko-peruwiańskich badań archeologicznych na północnym wybrzeżu Peru”
 3. Przyznanie nagrody im. Ignacego Domeyki dla najlepszej pracy lub artykułu

UMOWA Nr 664/1/P-DUN/2013:

 1. Publikacja rocznika, ANDES. Boletín del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia, vol. 8 ,, NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA ORGANIZACION POLITICA HUARI” (23 arkusze wyd.)

UMOWA Nr    1070/P-DUN/2013:

 1. Wystawa i konferencja: ,,Polscy uczeni czasów Wielkiej Emigracji w Ameryce Łacińskiej”
 2. Wystawa: „Arthur Posnansky: Historia zapisana na szklanym negatywie. Życie i praca w Ameryce Łacińskiej”
 3. Konferencja ,,Kolonialne queros (keros): symbole pozycji społecznej i dokumenty dyskursu historycznego indiańskiej szlachty pod władzą Habsburgów i Burbonów”

UMOWA Nr   930/P-DUN/2013:

 1. Pachap Unanchaq – El calendario metropolitano del estado Inca (16 arkuszy wyd.)

 

ROK 2014

UMOWA Nr 1196/P-DUN/2014:

 1. Międzynarodowa promocja polskiego odkrycia prekolumbijskich skarbów z Castillo de Huarmey w Peru
 2. Wystawa fotograficzna „Luis Barragán – inspiracje i projekty”
 3. Konferencja „Sustainable rural development in peripheral regions/ Rozwój zrównoważony w regionach peryferyjnych”
 4. Przyznanie nagrody im. Ignacego Domeyki dla najlepszej pracy lub artykułu
 5. Wystawa i konferencja „Maria Rostworowski – prekursorka badań multikulturowych”
 6. Wystawa „Przeszłość światłem na szkle zapisana. Arthur Posnansky w Ameryce Łacińskiej”

 

ROK 2016

UMOWA Nr 956/P-DUN/2016:

 1. „Castillo de Huarmey. Skarby prekolumbijskiego Peru”. Wystawa promująca przełomowe polskie odkrycie archeologiczne królewskiego grobowca z czasów Imperium Wari - zadanie dwuletnie
 2. Organizacja 5th Cracow Maya Conference
 3. I Kongres Latynoamerykanistyczny im. I. Domeyki
 4. Museos y Momias: conferencia internacional con motivo del 20. Aniversario de la cooperación peruano-polaca en Proyecto Condesuyos

 

ROK 2017

UMOWA Nr 828/P-DUN/2017 – w trakcie realizacji

 1. Wystawa multimedialna: podziemny świat Wyspy Wielkanocnej – jaskinie wyspy w polskich badaniach
 2. Trzeci wymiar archeologii: humanistyka cyfrowa w polskich badaniach prekolumbijskich
 3. Organizacja sesji „Multidisciplinary research at Castillo de Huarmey, Peru” w ramach 82nd Annual Meeting of the Society for American Archeology
 4. Wystawa Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego – 12 lat współpracy naukowej