ptsl

Władze

 

Zarząd Główny PTSL:

Prezes: dr Maciej Sobczyk

Wiceprezes: dr hab. Radosław Palonka

Sekretarz: dr Elżbieta Jodłowska

Skarbnik: dr Ewa Kubiak

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
dr hab. Miłosz Giersz prof. UW
mgr Michał Gilewski

 

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Dembicz

Sekretarz: dr hab. Marta Kania

Członkowie:

dr hab. Jarosław Źrałka
dr Dominika Sieczkowska

 

Sąd Polubowny:

Przewodniczący: prof. dr hab. Urszula Żuławska

Członkowie:

dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska prof UW.
dr Jędrzej Kotarski