ptsl

Składki członkowskie

W celu uregulowania rocznych składek członkowskich, prosimy dokonywać wpłat na konto PTSL.
W przypadku zaległych składek, proszę podać jakie lata obejmuje przelew.

Wysokość składki:

-do roku 2011 składki wynosiły 24 zł,
-za rok 2012 składka wynosiła 26 zł,
-od roku 2013 składka wynosi 30 zł

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nr Konta: PKO BP III Oddz. Warszawa
62 1020 1097 0000 7902 0106 5531

Prosimy o terminowe wpłaty!