Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym w celu rozwijania badań nad Ameryką Łacińską, oraz współuczestnictwa we współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy społeczeństwami Polski i Ameryki Łacińskiej.

 

Polscy badacze

 

Zapraszamy do działu prezentującego polskich badaczy Nowego Świata.

 

 

Polscy badacze >>