Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym w celu rozwijania badań nad Ameryką Łacińską, oraz współuczestnictwa we współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy społeczeństwami Polski i Ameryki Łacińskiej.

 

INDIGENOUS IDENTITIES AND RESILIENCE IN THE AMERICAS: CROSS DISCIPLINARY AND SELF-REFLECTIVE APPROACHES

Serdecznie zapraszamy na międzynarodowe sympozjum i warsztaty naukowe "Indigenous Identities and Resilience in the Americas: Cross-Disciplinary and Self-Reflective Approaches".

Rejestracja i więcej informacji na stronie: https://indigenousamericas.org/

 

IIRA_Instagram.jpg