Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest stowarzyszeniem naukowym, powołanym w celu rozwijania badań nad Ameryką Łacińską, oraz współuczestnictwa we współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy społeczeństwami Polski i Ameryki Łacińskiej.

 

Requiescat in pace

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani prof. dr hab. Elżbiety Siarkiewicz, wieloletniego Prezesa i Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, wybitnej i cenionej specjalistki w dziedzinie badań mezoamerykańskich, powszechnie szanowanego i lubianego nauczyciela akademickiego,wychowawcy wielu pokoleń badaczy i studentów, naszej koleżanki, przyjaciółki i mentorki. Rodzinie i Najbliższym Pani Profesor wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych.

 

slide1